Leuke spellen tegen rekenproblemen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In de groepen 3 en 4 wordt een groot deel van de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen dit rekenen. Het is echt belangrijk om problemen met rekenen tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kunt sleutelen. Wat zijn die rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Via dit artikel gaan we er dieper op in.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de leerstof. Zo’n rekenprobleem kan best klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om een geheel of deel van de som op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar steeds groter worden. Daarmee nemen ook problemen in het leren rekenen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze veel vaardigheden en strategieën kunnen aanroepen en is het dus van groot belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf groep 1. Getalbegrip wordt al snel gevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kortom heeft een rekenprobleem op alle onderdelen een behoorlijke invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan zijn dat dit tot frustratie leidt bij een kind, waardoor er iets ergers gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het zo belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Hoe voorkom je rekenproblemen?

Het mag zeker niet de bedoeling zijn om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en tijdig behandelen. In dat geval hebben we het over een gecontroleerd rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het nodig om in actie te komen. De meeste problemen in het rekenen zijn gelukkig te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel op school als thuis behandeld en versterkt kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je overal spelen.

Overzicht rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbelspel
Wie gooit de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Kaartenoorlog
Pak een pakje speelkaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De speler met de hoogste score wint beide kaarten.
Optellen en aftrekken
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het besproken getal er dan bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een probleem, maar kun je goed trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Zodra het goed gata kun je de lastigste opschrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 maakt een volgende som met het antwoord. Zoals 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op school maak je zo een afspraak en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Gelukkig zijn er aardig wat rekenproblemen die snel op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem snel worden opgelost. Thuis kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het te beseffen, laten rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de rekenproblemen die jonge kinderen tijdens hun schoolloopbaan op kunnen lopen.