Wat leren kinderen in groep 4?

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het totale overzicht van wat jongens en meisjes in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit item. In het artikel onderscheiden we sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind in groep 4 moet kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen zodra groep 4 begint.

Sociale vakken en algemene kennis

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale doelen en vakken voor algemene kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale stukje zal zich uiten door het willen afspreken met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe informatie. Je snapt dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van nieuwe weetjes, strategie├źn, plannen en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Vakken op sociaal gebied

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte aan de eigen persoon geven zijn maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren in de lessen sociale vaardigheden (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leraar gebruikt gaan leerlingen flink de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze vertrouwen in hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemene kennis

Spelling, begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis, natuur, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. In groep 4 komen deze onderdelen allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het vlak van verkeer, taal, wereldori├źntatie, spelling en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, een mening te vormen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Methode en Cito-toetsen

Om te zien of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er jaarlijks vele toetsen gemaakt. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan vooral over de lesstof die de weken ervoor behandeld werd. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen vinden tweemaal per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan.

Hulp bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder een stuk zelfstandigheid te verprutsen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak zelf hulp vragen. Het is dan ook aan te raden om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk en opdrachten kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel nakijken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakt foutje te kunnen leren.